Industriebouw

Voor de bouw of verbouw van panden, zowel buitenzijde als de binnenzijde.

Voor onderhoud, renovatie, verbouwingen, aanbouw, nieuwbouw, bedrijfspanden en loodsen. Met onze veelzijdigheid en flexibiliteit realiseren wij elk project naar uw wens. Van kleine en grote renovatie tot een compleet nieuwe woning of bedrijfspand. Uw aannemer uit de omgeving van Oss, Geffen, Heesch en ‘s-Hertogenbosch.

BOUWEN

Als aannemer bouwen wij niet alleen, wij adviseren u en begeleiden voor u het gehele bouwtraject van A tot Z. Vanaf het ontwerp van uw nieuwe bedrijfspand tot realisatie. Gedurende het bouwtraject vinden wij het belangrijk dat er een optimale communicatie is en snelle service.

Wij bouwen graag in een bouwteam waarbij u betrokken wordt in het gehele proces en u bewuste keuzes kunt maken door een duidelijke onderbouwing van de specialisten. Samen komen we dan tot de realisatie van uw woning of bedrijfspand compleet naar wens.

Bron: Bouwend Nederland

Bij het bouwteam is sprake van samenwerking tussen opdrachtgever, diens adviseur(s) en een vertegenwoordiger van de uitvoerende discipline (dus een bouwbedrijf). Doel van de samenwerking is het maken van een ontwerp voor het door de opdrachtgever gewenste project.

Dat opdrachtgever, zijn adviseurs en het bouwbedrijf in een zeer vroeg stadium van de voorbereiding van een project met elkaar in contact komen en samenwerken om te komen tot een ontwerp, biedt zowel voor opdrachtgever als voor bouwondernemer duidelijke voordelen.

Voordelen opdrachtgever

  • Voor de opdrachtgever betekent het immers dat hij een bij uitstek deskundige op het gebied van de uitvoering van bouwwerken en de daarmee samenhangende kostentechnische aspecten al in de ontwerpfase bij het bouwproject betrekt.
  • De bouwondernemer kan, doordat hij zelf betrokken is bij de voorbereiding van het bouwproject, zijn specifieke ervaring en deskundigheid aan het bouwteam ten dienste stellen. Vanuit deze ervaring en deskundigheid kan de bouwondernemer suggesties doen met betrekking tot kosten, kwaliteit en efficiency van het bouwplan.
  • De opdrachtgever heeft op deze wijze de garantie dat het bouwproject op de meest efficiënte wijze tot stand wordt gebracht, waarbij prijs en kwaliteit in optimale verhouding staan.
  • In vergelijking met andere aanbestedingsvormen biedt het bouwteam het beste uitgangspunt om in de uitvoeringsfase een in oplossingen meedenkende bouwondernemer te hebben.
  • Discussie over meerwerk – bij een gelijkblijvend programma van eisen – ontstaat niet omdat de bouwondernemer zelf verantwoordelijk is voor het ontwerp, het bestek en het plan van aanpak.

We bouwen graag in de regio Brabant Noord-Oost, Den-Bosch, Oss, Heesch, Schaijk etc.

SAMENWERKING

Wij hebben samen met Vianen Ontwerpers van Gebouwen onze krachten gebundeld. Door nauwe communicatie en betrokkenheid vormen wij samen een goed op elkaar ingespeeld team. Bouw én ontwerp kunnen niet zonder elkaar en door onze samenwerking kunnen wij uw woning, bedrijfshal, kantoorpand realiseren van ontwerp tot bouw. Dat allemaal toegespitst op uw specifieke wensen!

Uw persoonlijke wensen vertaalt onze architect naar een degelijk, financieel en economisch verantwoord ontwerp van uw bedrijfspand. Uiteraard kunt u ook kiezen voor een eigen architect of bouwbegeleider.